Jak znaleźć kogoś, kto się ukrywa?

  Ustalenie miejsca zamieszkania może okazać się nie lada wyzwaniem, ponieważ w interesie osoby ukrywającej się leży utrzymanie informacji o swoim adresie w tajemnicy. Co robić kiedy adres ukrywającej się osoby jest niezbędny do przeprowadzenia ważnego postępowania sądowego?

Ustalanie adresu – od czego zacząć?

Składając pozew sądowy istotne jest podanie wszelkich informacji zmierzających do wydania sprawiedliwego wyroku. W sprawach o wydanie nakazu zapłaty lub o zasądzenie kwoty alimentów należy podać aktualny adres zamieszkania, osoby przeciw której składa się pozew. Powszechną praktyką dłużników jest ukrywanie adresu czy miejsca wykonywanej pracy, a sąd może zobowiązać powoda do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji o pozwanym. W takiej sytuacji nie jesteśmy bezradni i mamy kilka możliwości ustalenia adresu zamieszkania w sposób legalny. Ustalenie danych osoby, przeciwko której zamierzamy wystąpić na drodze sądowej warto zacząć od Centrum Udostępniania Danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Można wystąpić o udostępnienie danych z rejestru PESEL i otrzymać informację o aktualnych adresie zameldowania. Ważne jest udowodnienie interesu prawnego w żądaniu uzyskania informacji. W takim przypadku należy przedłużyć wszelkie dokumenty poświadczające interes prawny takie jak: kopie faktur, wezwania do zapłaty czy wyrok alimentacyjny.

Często okazuje się, że osoba ukrywająca się nie przebywa w miejscu aktualnego zameldowania. W takim przypadku można skorzystać z rejestru gminy, w której może przebywać ukrywający się. Podobnie jak w przypadku Centrum Danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Urzędzie gminy należy wskazać interes prawny, żądając udostępnienia danych osobowych. Złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy, może znacząco wpłynąć na ustalenie adresu zamieszkania ukrywającej się osoby.

W tym dziale  Co przyda się na grillu?

 

Wykorzystanie dostępnych możliwości w ustalaniu miejsca zamieszkania.

Sposobem na ustalenie adresu zamieszkania, zwłaszcza w przypadku byłych lub aktualnych przedsiębiorców, jest poszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Korzystając z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych można odnaleźć informacje o spółkach, z którymi osoba ukrywająca się była związana. Kolejnym krokiem jest zamówienie akt spółki zarejestrowanej w KRS. Dokumenty zawarte w aktach prowadzonych przez sąd rejestrowy mogą dostarczyć wielu niezbędnych do złożenia pozwu informacji, w tym aktualnego adresu zamieszkania.

Może się zdarzyć, że wszystkie wyżej wymienione działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu i nadal nie udało się ustalić adresu zamieszkania pozwanego. Nie oznacza to jednak, że nie mogąc uzyskać żądanych informacji, jest się zmuszonym dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Ostatecznym krokiem jest złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby ukrywającej się. Sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek, jeśli wykażemy próby legalnego ustalenia adresu zamieszkania, osoby przeciwko której występujemy na drogę sądową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *